Обществения съвет

ОБК е част от ОС на КЕВКЕФ

Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес- Обединени Бизнес Клубове…